Magurski Park Narodowy

Nieznajowa

 

Magurski Park Narodowy utworzony został w 1995 roku i zajmuje powierzchnię blisko 20 tys. ha. Park leży w południowej części kraju, w Beskidzie Niskim, przy granicy z Republiką Słowacką. Położony jest na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Obejmuje on znaczną część obszaru żródeł Wisłoki. Wstęp do Magurskiego Parku Narodowego jest płatny a opłata wynosi 4 zł bilet normalny i 2 zł bilet ulgowy. Na terenie MPN można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach pieszych, rowerowych i konnych.

 

Szata roślinna parku ma charakter zróżnicowany z przewagą buczyny karpackiej. Znaczną powierzchnię zajmują także bory jodłowe, świerkowo-jodłowe oraz sosnowe sztucznego pochodzenia.

W parku występuje wiele gatunków chronionych roślin. Za szczególnie cenne osobliowści uznać należy m.in: kozłka trójlistkowego, tojady: dziubaty i mołdawski, pokrzyk wilczą jagodę, podrzeń żebrowiec, dziewięćsił bezłodygowy, storczyki, goździk kosmaty i wawrzynek wilcze łyko.

Magurski Park jest jedną z najbogatszych ostoi fauny. Na jego terenie występuje 137 gatunków ptaków, np.: orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz i trzmielojad oraz ptaki, które mają liczne populacje: bocian czarny, puszczyk uralski i dzięcioł białogrzbiety. Żyje tu także 35 gatunków ssaków, a wśród nich duże ssaki drapieżne jak niedźwiedź brunatny, ryś, żbik, wilk i wydra. W faunie wodnej na podkreślenie zasługują: pstrąg potokowy i głowacz białopłetwy. Park i jego otulina obfitują w liczne gatunki płazów i gadów: sala mandra plamista, traszki, kumak górski, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty i zaskroniec zwyczajny.W grupie bezkręgowców dominują owady, wśród których na uwagę zasługują gatunki rzadkie i zagrożone motyli: niepylak mnemozyna, paź żeglarz, paź królowej oraz chrząszcze: nadobnica alpejska i kozioróg bukowiec. Do osobliwości należy występowanie skalnika prozerpiny (gatunek południowoeuropejski). Szacuje się, że na terenie parku występuje około 200 gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową.

Na terenie Parku istnieją liczne ścieżki przyrodnicze, znajduje się także tutaj wiele zabytków sakralnych.

 

Podziel się: